full screen background image

Sverige och socialism

 
 

Jag skriver det här dagen efter Sveriges Nationaldag. Såg lite grand från Skansen på TV på nätet. Härligt att se alla svenska flaggor. Tror svenskarna behöver få känna stolthet över sitt land. Särskilt nu med så mycket våld och osäkerhet i landet. Ondskan tog en gång nationalismen och perverterade den så vi behöver ta den tillbaka. Vi kan vara stolta över vårt land precis som vi är stolta över vår familj eller vår församling. Gud har instiftat alla tre och dom krafter som vill bryta ned någon av dessa är inte från Gud. Vi har också rätt att försvara vårt land och det vi tror på.

I Bibeln står det:

”Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo --detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss”.…

Apostlagärningarna 17:26-27

”Det är du som har fastställt alla jordens gränser; sommar och vinter äro skapade av dig”.

Psalm 74:17

Det finns något väldigt bra med globalism. Vi har möjlighet att resa och ha utbyte av andra kulturer. Men Gud har skapat gränser som ett beskydd för alla olika folk. Ja, vi är alla Guds skapelser men vi har olika kulturer och vi är inte ett enda folk. Djävulens plan är att bryta ned alla gränser så att ondskan kan översvämma överallt. Och det gäller både länder och gränser för hur vi ska leva. Råmärken som Bibeln talar om som finns där som ett beskydd.

”Flytta inte ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder har satt upp”.

Ordspråksboken 22:28

Vi som kristna vet ju vad Bibeln säjer om den yttersta tiden att Anti-Krist ska regera i en värld utan gränser och att det kommer att bli den värsta diktatur som världen har sett.

Dom som vurmar för öppna gränser har också glömt att det faktiskt inte var så länge sedan vi hade ”Fattig-Sverige”. Min morfar t.ex. var född 1899. Han började jobba när han var 13 år. Han fick det bra sen men det var fattigt när han växte upp med 8 syskon. Han dog 1986.

Min pappa har alltid sagt att dom mest nationalistiska svenskarna är dom som bor utomlands. Det kan nog stämma. Jag skrev en gång förut att jag skulle skriva om att jag är stolt över Sverige men sen kom annat emellan. Sverige har rykte om sej att vara socialistiskt men jag ser en helt annan ådra. Tänk på alla internationella företag som kommit från Sverige och som vittnar om en entreprenörsanda av stora mått. Det bor flera miljoner mer människor i exempelvis Los Angeles och ändå har företag som Volvo, SAAB, Electrolux, Husqvarna och IKEA kommit från lilla Sverige. Vi har också många, många svenska uppfinningar. Googla det så får du se. Min amerikanske man och jag brukar skoja om det och tävla om vilket land som har flest och han drar alltid till med att mjölkkartongerna är svenska. Vilket är sant. Tetrapac är en svensk uppfinning 😉

Här i USA ser man hur unga människor dras mot socialism. Många av universiteten har vänsterinriktade professorer som influerar dom unga. USA som en gång var den nation som starkast stod emot kommunismen. Man framställer socialismen som “det goda” samhället. Man lär ungdomen t.ex. att Amerika är ont och att allt som Amerika står för ska bekämpas.

Visa mej ett socialistiskt land som upphöjer Gud. Det finns inte. Staten blir Gud och det som människorna måste se upp till. Samma i Sverige. Partierna på vänsterkanten framställer sej själva som ”dom goda”. En väldigt självrättfärdig syn där man inte behöver Gud eller förlåtelse för synder.

Läste på Facebook igår en fras som gick i stil med: ”Om man inte är stolt över sitt land har man inte heller någon anledning att försvara det”.

”Så sade HERREN: »Ställ eder vid vägarna och sen till, och fråga efter forntidens stigar, fråga vilken väg som är den goda vägen, och vandra på den, så ska ni finna ro för edra själar.» Jeremia 6:16

(Jag har skrivit en sång på svenska om det här som kommer snart….)

Jag tror att Sverige står inför ett ödesval precis som Amerika gjorde i det senaste valet. Vi som kristna måste rösta med Gud.

Var välsignade!

 

Veckans bloggare:
Lena A Hubbard

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Marie Lönngren: ”Där inte profetia finns där blir folket tygellöst”

by Radio Tio | apr 29, 2015

Detta ord citerar jag från ordspråksbokens 29:e kapitel och första delen utav vers 18 ur 1917 års översättning.

Tyvärr så ser vi och har sett mycket av denna tygellöshet. Vi har svaret här i denna vers. När vår tro övergår från att vara en levande relation med vår levande Gud, till ett religöst mönster och beeteende så blir detta konsekvensen. Folket blir tygellöst.

Det går inte att leda Guds församling med bara ord och traditioner. Människors behov överskrider vida detta. Människan måste bli tillfredsställd på djupet. Får inte Gud vara den friska levande källan i människors liv, som springer fram med evigt liv, så börjar man ösa ur andra usla brunnar och blir ett tygellöst folk. Jesus sa ju :

” Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om Anden som de skulle få som trodde på honom.( Johannes 8: 38-39 a)

Sanna herdar leder fåren till vatten där de finner ro. Sanna herdar leder fåren till de grönaste ängarna med det färskaste och friskaste gräset.

Idag törstar och svälter en stor del utav Guds folk.

Jag citerar ett långt avsnitt ur första korinterbrevet 12 från vers 1- 12, från Folkbibeln:

”Bröder (och systrar) , jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen(gåvorna står det i 1917). Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger:: Förbannad är Jesus, och ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av Den Helige Ande.

Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster men Herren är en och densamme. Det finns olika slags kraftgärningar men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så det blir till nytta.

Den ene får av anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samma Ande. En får tro, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande.En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera.En anna n att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samme Ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar- och de är många-utgör en enda kropp så är det också med Kristus.”

Gud fanns bara inte förr i tiden eller kommer att komma tillbaka en gång. Det namn han använder för att presentera sig först och främst i skriften är ”JAG ÄR”

PROFETIA = NU

När du som Guds tjänare och musiker ska representera Fadern Sonen och Den Helige Ande så kom ihåg att han ÄR MED DIG HÄR OCH NU och vill låta sin Ande tala och verka genom dej just nu med sin kraft och sina gåvor. Som en röd tråd ser vi också  att sången och musiken förstärker Andens verk i och genom oss. När David spelade på harpan så lämnade den onde anden Saul. Det berodde på att David var smord med Guds Ande.

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv med laster. Låt er istället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra i psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka ALLTID vår Fader Gud för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. (Efesierbrevet 5:18-20)

Alltså, drick ur de friska källorna : ) !!

Blessings / Marie Lönngren

Leave a comment