full screen background image

Sverige och socialism

 
 

Jag skriver det här dagen efter Sveriges Nationaldag. Såg lite grand från Skansen på TV på nätet. Härligt att se alla svenska flaggor. Tror svenskarna behöver få känna stolthet över sitt land. Särskilt nu med så mycket våld och osäkerhet i landet. Ondskan tog en gång nationalismen och perverterade den så vi behöver ta den tillbaka. Vi kan vara stolta över vårt land precis som vi är stolta över vår familj eller vår församling. Gud har instiftat alla tre och dom krafter som vill bryta ned någon av dessa är inte från Gud. Vi har också rätt att försvara vårt land och det vi tror på.

I Bibeln står det:

”Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo --detta för att de skola söka Gud, om de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom; fastän han ju icke är långt ifrån någon enda av oss”.…

Apostlagärningarna 17:26-27

”Det är du som har fastställt alla jordens gränser; sommar och vinter äro skapade av dig”.

Psalm 74:17

Det finns något väldigt bra med globalism. Vi har möjlighet att resa och ha utbyte av andra kulturer. Men Gud har skapat gränser som ett beskydd för alla olika folk. Ja, vi är alla Guds skapelser men vi har olika kulturer och vi är inte ett enda folk. Djävulens plan är att bryta ned alla gränser så att ondskan kan översvämma överallt. Och det gäller både länder och gränser för hur vi ska leva. Råmärken som Bibeln talar om som finns där som ett beskydd.

”Flytta inte ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder har satt upp”.

Ordspråksboken 22:28

Vi som kristna vet ju vad Bibeln säjer om den yttersta tiden att Anti-Krist ska regera i en värld utan gränser och att det kommer att bli den värsta diktatur som världen har sett.

Dom som vurmar för öppna gränser har också glömt att det faktiskt inte var så länge sedan vi hade ”Fattig-Sverige”. Min morfar t.ex. var född 1899. Han började jobba när han var 13 år. Han fick det bra sen men det var fattigt när han växte upp med 8 syskon. Han dog 1986.

Min pappa har alltid sagt att dom mest nationalistiska svenskarna är dom som bor utomlands. Det kan nog stämma. Jag skrev en gång förut att jag skulle skriva om att jag är stolt över Sverige men sen kom annat emellan. Sverige har rykte om sej att vara socialistiskt men jag ser en helt annan ådra. Tänk på alla internationella företag som kommit från Sverige och som vittnar om en entreprenörsanda av stora mått. Det bor flera miljoner mer människor i exempelvis Los Angeles och ändå har företag som Volvo, SAAB, Electrolux, Husqvarna och IKEA kommit från lilla Sverige. Vi har också många, många svenska uppfinningar. Googla det så får du se. Min amerikanske man och jag brukar skoja om det och tävla om vilket land som har flest och han drar alltid till med att mjölkkartongerna är svenska. Vilket är sant. Tetrapac är en svensk uppfinning 😉

Här i USA ser man hur unga människor dras mot socialism. Många av universiteten har vänsterinriktade professorer som influerar dom unga. USA som en gång var den nation som starkast stod emot kommunismen. Man framställer socialismen som “det goda” samhället. Man lär ungdomen t.ex. att Amerika är ont och att allt som Amerika står för ska bekämpas.

Visa mej ett socialistiskt land som upphöjer Gud. Det finns inte. Staten blir Gud och det som människorna måste se upp till. Samma i Sverige. Partierna på vänsterkanten framställer sej själva som ”dom goda”. En väldigt självrättfärdig syn där man inte behöver Gud eller förlåtelse för synder.

Läste på Facebook igår en fras som gick i stil med: ”Om man inte är stolt över sitt land har man inte heller någon anledning att försvara det”.

”Så sade HERREN: »Ställ eder vid vägarna och sen till, och fråga efter forntidens stigar, fråga vilken väg som är den goda vägen, och vandra på den, så ska ni finna ro för edra själar.» Jeremia 6:16

(Jag har skrivit en sång på svenska om det här som kommer snart….)

Jag tror att Sverige står inför ett ödesval precis som Amerika gjorde i det senaste valet. Vi som kristna måste rösta med Gud.

Var välsignade!

 

Veckans bloggare:
Lena A Hubbard

 
 
Marie Lönngren Sonesson
 
Marie Lönngren Sonesson
Tidigare inlägg från

Johanna Högberg: Låt oss ha gemenskap med Herren

by Radio Tio | sep 07, 2016

I hela skriften kan vi läsa om hur Gud vill att hans folk, hans barn, vänder sig till honom och söker honom och har gemenskap med honom. David skriver i Ps 27 ”ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter: Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel.” (v4) I vers 8 står det uttryckligen att vi skall söka hans ansikte, ”Sök mitt ansikte!”.

Moses var en man som talade med Herren ansikte mot ansikte (2 Mos 33:11; 4 Mos 12:8), han var betrodd av Gud själv. 

Josua, Moses efterträdare var även han en man som var betrodd av Herren, han blev betrodd att leda folket in i löfteslandet. Det sade om honom att han var en man av ande (4 Mos 27:18), varför? Jo, för han tog tid inför Herrens ansikte, han spenderade tid där Gud var och uppenbarade sig (2 Mos 33:11).

Maria, Martas syster, är känd för att hon valde den goda delen, när hon satte sig ner vid Jesu fötter och för att lyssna på vad han hade att säga (Luk 10), d.v.s. hon valde Honom.

Dessa Guds män och kvinnor inspirerar i alla fall mig till att vilja dra mig närmare och verkligen stilla ner mig inför Herren, att får ta den där tiden att sitta vid Jesus fötter och bara ha gemenskap med honom. När vi skapar musik, skriver våra dikter eller på annat sätt uttrycker våra hjärtan inför Gud. Där vi, för att låna engelskans uttryck, Journal, skriver till Gud, utgjuts vårt hjärtas innersta till honom, där börjar vi komma närmare Herren, vi börjar lyssna in honom och vi blir ansikte mot ansikte med honom. Låt oss göra det än så mycket mer, inte bara sjunga om honom utan sjunga till honom och öppna våra hjärtan till att ta emot vad han vill delge oss.

I de stunder när jag får vara med och skapa musik, sitter jag ofta inför Guds ansikte och bara utgjuter mitt hjärta för honom, låter det som rör sig i mitt inre få ge sig uttrycker tillsammans med musiken som strömmar. Tonerna skapar den där atmosfären där hjärtat, själen och anden kommer i samverkan och öppnar sig inför Guds ansikte och Guds Ande kopplar med i strömmen av tillbedjan.  Vi kan använda vilka medel vi vill eller som får våra hjärtan och sinnen att vända oss helt till Gud, för att lyssna in vad han har att säga, men låt oss göra det till honom, för att vi skall tillbe honom för den han är och inte bara sjunga och tala om honom.

Låt oss vara stilla och besinna att Herrens är Gud, låt oss våga sitta ner vid hans fötter, stanna i hans närvaro och bara umgås med Honom och låta Herren Gud tala in i våra liv. Låt oss att älska Honom för att Han är den Han är.

Leave a comment